Inicio  |  Que é Agadix?  |  Que é a dislexia?  |  Suxestións de Agadix  |  Documentos  |  Ligazóns  |  Faite socio

Inicio > Documentos > Lexislación                                                                                                                                     Galego - Castellano

     
  INFORMES DE INTERESE
- Educ. Primaria
- Educ. Secundaria
ARTIGOS
LEXISLACIÓN
BIBLIOGRAFÍA
 

           

   LEXISLACIÓN:

  GALICIA Decreto 229-7 decembro 2011 atención á diversidade
  GALICIA Publicación da Xunta dando instrucións aos centros sobre trastornos de aprendizaxe 
  Circular 8/2009 reguladora dalgunhas medidas de atención á diversidade para o alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria
  Resolución do Goberno de Canarias pola que se dictan instrucións aos centros escolares sobre a atención educativa e a avaliación do alumnado con necesidades educativas especiais.
  Lexislación - Lei Orgánica 2 do 3 de maio de 2006, de Educación (LOE).
  Lexislación - Decreto 130 do 28-06-07 que regula o currículo da Educación Primaria na C.A. de Galicia.
  Lexislación - Orde do 21-12-07 que regula a avaliación na ESO na C.A. de Galicia.
  Aprobación dunha Moción sobre a dislexia na Asamblea Rexional de Murcia.
  Adaptación probas de acceso a Ciclos Superiores en Baleares.

Asociación Galega de Dislexia (NIF. G-70 085 741) Rúa Torrente Ballester, 3-2º A 15570 Narón (A Coruña)  Telf. 608 570 211 e-mail: agadix@hotmail.es