Inicio  |  Que é Agadix?  |  Que é a dislexia?  |  Suxestións de Agadix  |  Documentos  |  Ligazóns  |  Faite socio

Galego - Castellano

     

 

 

 

 

 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES:

Resumo dalgunhas das actividades efectuadas ou participadas pola Asociación, ou os seus membros nos últimos anos:

 

2011
 
 
-Asistencia á V Xornada-Debate “Discapacidade e educación”,  celebrada o 14 de decembro en Santiago de Compostela.
 
 -Colaboración coa profesora da UDC Pilar Vieiro para participar na tese dunha alumna sobre o proceso lector en TDAH e dislexia.

  

- Asemblea Xeral Ordinaria AGADIX  18 de Xuño (LIGAZÓN)
 
- Asistencia  á reunión no colexio Jorge Juan de Fene e presentación do programa Integratek como ferramenta para a lectoescritura.
 
- 25 de abril - Asistimos, xunto con outras asociacións, á "reunión de traballo" que se celebrou no Museo Pedagóxico de Galicia (MUPEGA), presidida polo Dir. Xral. de Educación, F. P. e Innovación Educativa para a presentación das principais liñas do cambio normativo de cara a unha nova regulación da atención á diversidade.


-
Presentación da Aplicación Informática de INTEGRATEK

 -
9 de marzo: Entrevista na Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria co Director Xeral de Educación e Innovación Educativa.


 
2010

- Contactos coa Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

- Organización da charla “A dislexia na aula”. Impartida pola profesora da Facultade de Ciencias da Educación de Santiago de Compostela, Paula Outón Oviedo, o día 10 de marzo no Centro Sociocultural de Fontiñas, en Santiago de Compostela. (
LIGAZÓN)

- Organización da charla “A dislexia como fracaso na aprendizaxe escolar”. Impartida pola doutora de Psicoloxía Evolutiva Mª del Pilar Vieiro Iglesias, o día 21 de outubro en Narón. (
LIGAZÓN)

Asistencia ao V Congreso de Dislexia en Palma de Mallorca (
LIGAZÓN)

- Organización da charla “A dislexia na aula”. Impartida pola neuropsicóloga pola Universidade Autónoma de Barcelona, Mónica Villar Guisado, o día 24 de novembro en Tui. (
LIGAZÓN)

- Asistencia á reunión da FEDIS (Federación Española de Dislexia), celebrada en Madrid en novembro.

- Organización das II Xornadas Galegas de Dislexia, celebradas na Facultade de Ciencias da Educación da Universidade da Coruña, os días 10 e 11 de decembro. (
LIGAZÓN)

- Asistimos no Parlamento de Galicia á presentación e debate dunha proposición non de lei sobre a educación inclusiva e a discapacidade. (
LIGAZÓN)

- Entrevista coa deputada do BNG Carme Adán para tratar sobre a situación dos nosos nenos e nenas.

- Colaboración con Preescolar na Casa.

- Contactos coa ONCE para estudar posible convenio de cara a poder utilizar recursos informáticos dos que dispoñen.

- Entrevistas ou contactos con distintas entidades

- Contactos cos medios de comunicación

o TVG, programa Telexornal Serán (26/11/2010) (
LIGAZÓN)
o Radio Galega, programa A Tarde (28/12/2010) (LIGAZÓN)
o Entrevistas na prensa
La Voz de Galicia (11 de decembro) (
LIGAZÓN)
La Opinión (11 de decembro) (
LIGAZÓN)

- Contactos con outras asociacións a nivel nacional.

- Reunión cos socios.

- Resposta a preguntas, dúbidas, propostas, etc. que se nos plantexan por correo electrónico ou por teléfono.


 
2009

 - Contactos coa Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

- Participación de AGADIX no Congreso Internacional sobre a Infancia, organizado pola USC en Santiago de Compostela entre o 30 de abril e o 2 de maio:
     
      - Presentación da Comunicación
     
      - Comunicación

- Participación no Máster de psicoloxía organizado pola Unidade de Atención Temperá da Universidade de Santiago de Compostela, en outubro de 2009. (LIGAZÓN)

- Asistencia ao Curso de Verán: Dislexia: implicacións na linguaxe verbal e matemática (Vilagarcía de Arousa do 14 ao 18 de setembro de 2009).

- Colaboración co Departamento de Psicoloxía Evolutiva e da Educación da Universidade de Santiago de Compostela co obxecto de realizar un estudo comparativo entre o Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade e a Dislexia.

- Asistencia á reunión celebrada en Madrid con representantes doutras asociacións para apoiar a aprobación dunha moción sobre a dislexia no Senado, o día 25 de marzo. (LIGAZÓN)

- Asistencia á reunión da FEDIS (Federación Española de Dislexia), celebrada en Madrid o 24 de outubro de 2009.

- Entrevistas ou contactos con distintas entidades:

o Concello de Narón
o Concello de Ferrol
o Concello de Tui
o Inspección de Educación
o CEFORE (Centro de Formación de Recursos)
o AGADIR (Asociación Galega para la Docencia y la Investigación del Retraso Mental)
o Centro Sociocultural do Ensanche en Santiago, etc.

- Contactos cos medios de comunicación:

o TVG Telexornal (2/1/2009)
o Notas de prensa:
 http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/2009/03/19/00031237476292631160921.htm http://www.lavozdegalicia.es/santiago/2009/12/04/0003_8150068.htm

 
 
2008

- I Xornada Galega de Dislexia  (LIGAZÓN)

-  Asistimos ao IV Congreso Nacional de Dislexia en Palma de Mallorca (LIGAZÓN)

- Curso de Orientadores (LIGAZÓN)

- Entrevista  no diario La Región o 16 de novembro (LIGAZÓN)

- Entrevista  no diario El Faro de Vigo o 8 de novembro. (LIGAZÓN)

- Participamos no Curso de Verán en Vilagarcía (LIGAZÓN)

- Asistimos ao curso “Conta Doada”. Aplicación informática de contabilidade por partida simple, impartido pola Deputación da Coruña.

- Creación da páxina web.

- Reunión coa Subdirectora Xeral de Innovación Educativa, o 11 de febreiro, para solicitar a creación dun grupo de expertos co obxecto de elaborar un protocolo de actuación.

- Radio Galega: “O Tren do Serán” o 9 de xaneiro

- Entrevista no diario El Ideal Gallego

- Entrevista no diario La Voz de Galicia (LIGAZÓN)

 
2007

- Asistimos á I Xornada sobre dislexia “La dislexia: una manera diferente de aprender” (Tenerife 23, 24 e 25 de novembro).

- Asistimos ao Curso de dislexia, UNED Pontevedra (do 9 ao 13 de xullo)

- Asistimos ao II Congreso Nacional de Dislexia (Málaga 20, 21 e 22 de abril)

 
2006

- Asistimos ao II Congreso Nacional de Dislexia en Palma de Mallorca os días 15, 16 e 17 de decembro.

- Formalízase a acta fundacional da asociación  o 21 de outubro.

Asociación Galega de Dislexia (NIF. G-70 085 741) Rúa Torrente Ballester, 3-2º A 15570 Narón (A Coruña)  Telf. 608 570 211 e-mail: agadix@hotmail.es