Inicio  |  Que é Agadix?  |  Que é a dislexia?  |  Suxestións de Agadix  |  Documentos  |  Ligazóns  |  Faite socio

   

Galego - Castellano

 
 
 

   

      PROTOCOLOS DE DETECCIÓN E ACTUACIÓN
      
      
Profesionais da educación e a psicoloxía escolar de Baleares coa colaboración da Asociación Dislexia e Familia (DISFAM) elaboraron uns protocolos de detección e actuación en dislexia, aos que nos suscribimos, e que os publicamos a continuación por consideralos de grande interese:

 

Asociación Galega de Dislexia (NIF. G-70 085 741) Rúa Torrente Ballester, 3-2º A 15570 Narón (A Coruña)  Telf. 608 570 211 e-mail: agadix@hotmail.es