Inicio  |  Que é Agadix?  |  Que é a dislexia?  |  Suxestións de Agadix  |  Documentos  |  Ligazóns  |  Faite socio

Inicio > Que é Agadix?                                                                                                                                                           Galego - Castellano

     

 

 

 

 

 

 

   QUE É AGADIX?

   A Asociación Galega de Dislexia é unha organización sen ánimo de lucro, integrada por pais/nais e demais persoas sensibilizadas co problema da dislexia, que nos constituímos como asociación co fin de:

· Informar e asesorar a persoas con dislexia, familiares e profesionais vinculados a este trastorno.

· Sensibilizar á sociedade de que este trastorno orixina unha parte grande dos fracasos escolares.

·  Concienciar e sensibilizar a todos os profesionais involucrados na educación e no desenvolvemento dos nenos e nenas disléxicos/as a través de campañas informativas.

· Sensibilizar aos poderes públicos para que tomen as medidas oportunas.

·   Promover a investigación neste campo.

Asociación Galega de Dislexia (NIF. G-70 085 741) Rúa Torrente Ballester, 3-2º A 15570 Narón (A Coruña)  Telf. 608 570 211 e-mail: agadix@hotmail.es